3 februari 2023

ONE-Dyas contracteert Allseas en Heerema Marine Contractors
Door Paul Schaap

Operator ONE-Dyas heeft opnieuw contracten gesloten met bekende offshoreaannemers die te maken hebben met het in productie brengen van gasvelden in het zogeheten GEMS-gebied ten noorden van de waddeneilanden Schiermonnikoog en Rottumerplaat. De investeringen voor dit project vergen een bedrag van ruim 500 miljoen euro.

De jongste contracten zijn afgesloten met Allseas en Heerema Marine Contractors. Eerstgenoemde contractor gaat hiervoor met de bekende monohull pijpenlegger Lorelay de 13 kilometer lange gasexportleiding aanleggen en ingraven. Deze leiding zal straks de verbinding vormen tussen het N05-A gasproductieplatform en de aansluiting op de bestaande Noord Gas Transport (NGT) leiding, waardoor het gas uit het GEMS-gebied bij het Groningse Uithuizen zal worden aangeland. Op de grote gasterminal aldaar moet het gas eerst verder worden behandeld voordat het aan diverse afnemers in Nederland en Duitsland kan worden geleverd. Volgens ONE-Dyas zal vanaf eind 2024 dagelijks circa 6 miljoen kubieke meter gas van het N05-A platform naar de gasterminal in Uithuizen worden verpompt.

Het tweede contract omvat de installatie van de draagconstructie (jacket) en de productiemodule (topsite) van het N05-A gasproductieplatform. Dit werk is door ONE-Dyas uitbesteed bij Heerema Marine Contrators die hiervoor volgend jaar één van haar grote halfafzinkbare kraanvaartuigen gaat inzetten. Vorig jaar november werd al bekend dat ONE-Dyas met HSM Offshore Energy een contract had gesloten voor de fabricage van de beide platformdelen op de HSM werf in Schiedam. Deze werf is toen gelijk met de bouwopdracht gestart omdat het gehele platform eind 2024 al moet worden opgeleverd.

GEMS-gebied
De door ONE-Dyas gevonden gasvelden bevinden zich in het zogeheten GEMS-gebied dat zich uitstrekt van 20 tot 100 kilometer ten noorden van de monding van de Eems. GEMS staat voor Gateway to the Ems. Het gebied en dus ook de gevonden gasvelden strekken zich uit tot in de Duitse sector van de Noordzee. De nu aangeboorde gasvelden bezitten winbare reserves van 4,5 tot 13 miljard kubieke meter gas. Verwacht wordt echter dat zich in de zeebodem van het gehele gebied 50 miljard kubieke meter gas winbaar is. Dit betekent dat er zeker zo’n 25 jaar of meer onafgebroken gas uit het gebied kan worden gewonnen. Bijzonder is dat dit straks op een heel milieuvriendelijke manier gaat gebeuren. Ofwel zonder grote dieselgeneratoren voor het opwekken van de energie voor het productieproces op het platform. De hiervoor benodigde energie zal dan worden geleverd door het nabijgelegen Duitse Riffgat windpark, dat bestaat uit 30 Siemens Gamesa turbines van elk 3,6 MW. Het N05-A platform wordt hiermee volgens de operator het allereerste geheel elektrisch aangedreven gasproductieplatform in de Nederlandse sector van de Noordzee.

Vergunning
In juni 2022 werd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan operator ONE-Dyas en de partners Hansa Hydrocarbons en Energie Beheer Nederland (EBN) de vergunning afgegeven voor de winning van gas uit het GEMS-gebied. Hierdoor kon al in september van dat jaar de definitieve investeringsbeslissing voor de ontwikkeling van de gasvelden worden genomen. Hiermee is in eerste instantie ruim 500 miljoen euro gemoeid, wat neerkomt op de grootste investering in de Nederlandse aardgasontwikkelingssector van de afgelopen vijftien jaar (zie artikel 25 november 2022).