PERSBERICHT – Den Helder 8 januari 2024

Weer meer belangstelling voor Maritieme Havensite

Den Helder – Net als in de twee voorgaande jaren is de belangstelling voor de nieuwsberichten met foto’s op de maritieme havensite van journalist Paul Schaap ook in 2023 weer flink gestegen. In totaal is vorig jaar ruim 68.000  keer een bericht met foto bekeken. Een recordaantal en een stijging van ruim 20 procent ten opzichte van 2022 toen dit 56.000 keer is gebeurd. De belangstelling voor maritiem nieuws uit Den Helder is niet alleen afkomstig uit Nederland, maar ook uit tal van andere landen.

De site Maritiem Den Helder in woord en beeld (www.maritiemdenhelder.eu) publiceert elke dag een nieuwsbericht met foto over een activiteit in de haven of over een activiteit van een Helders bedrijf. Aan bod komen onder andere de offshore-industrie, de windenergiesector, de Koninklijke Marine, de visserij en de binnenvaart. Naast nieuwsberichten zijn op deze site ook een bedrijven- en scheepsregister te vinden, alsmede actuele en historische artikelen.

Over de ook vorig jaar weer flink toegenomen jaarcijfers zegt initiatiefnemer Paul Schaap, die zelf  inmiddels al meer dan veertig jaar als maritiem journalist actief is: “Ik blijf me erover verbazen dat de belangstelling uit zowel binnen- als buitenland voor mijn nieuwssite nog steeds met zulke grote aantallen toeneemt. Naast de vele positieve reacties op mijn site ontvang ik ook vragen over de activiteiten van Helderse bedrijven.” Bijna wekelijks worden berichten en foto’s van de site overgenomen door andere maritieme media in binnen- en buitenland. “Dit betekent wereldwijde aandacht voor onze haven en alles dat hier plaatsvindt.”

Over heel 2023 zijn op de nieuwssite 462 berichten met foto’s geplaatst. Naast eigen foto’s wordt ook regelmatig ruimte geboden voor mooi beeldmateriaal van anderen. De bezoekers van de site komen uit meer dan 40 verschillende landen.

De Helderse haven wordt wereldwijd gepromoot via de site Maritiem Den Helder in woord en beeld.