Foto: Equinor ©

23 februari 2023

Onderzoek naar grootschalige waterstofproductie op Noordzee
Door Paul Schaap

Het Dogger Bank Wind Farm consortium wil aan de drie megagrote windparken die thans op de Doggersbank worden aangelegd nog een vierde park toevoegen. Bijzonder hieraan is dat de partners Equinor en SSE Renewables willen onderzoeken of de energie uit dit windpark kan worden gebruikt om op grote schaal waterstof te produceren.

De ontwikkelingen in de Dogger Bank Offshore Development Zone zijn al enige tijd in volle gang. Met name het Noorse Equinor en het Schotse SSE Renewables pakken tussen de 75 en 180 mijl uit de kust van het Britse graafschap Yorkshire flink uit.

In dit zeegebied worden in hoog tempo drie megagrote windparken gerealiseerd. Dit zijn Dogger Bank A, Dogger Bank B en Dogger Bank C die alle drie een capaciteit van 1,2 GW krijgen. Het werk is inmiddels zo ver gevorderd dat het Dogger Bank A park deze zomer al stroom kan gaan leveren aan het Britse landelijk energienet en dat volgend jaar zomer ook Dogger bank B hieraan een bijdrage zal gaan leveren.

Deze maand heeft voornoemd consortium bekend gemaakt dat zij nog een vierde windpark op de Doggersbank wil aanleggen. Dit wordt Dogger Bank D met een capaciteit van 1,32 GW. Dit park komt zo’n 130 mijl uit de kust te liggen. Volgens de partners Equinor en SSE Renewables zijn er twee opties om de opgewekte energie uit het park in te zetten. Net als bij de andere drie parken kan deze worden worden geleverd aan het landelijk elektriciteitsnet of worden worden gebruikt voor grootschalige waterstofproductie. Voor dit laatste moeten in de Humber regio op de vaste wal dan wel elektrolysefaciliteiten worden gebouwd. Valt het inmiddels hiernaar opgestarte onderzoek positief uit dan wordt dit het grootste groene waterstofproject van het Verenigd Koninkrijk (zie ook  artikel d.d. 10 december 2020).

Naast de drie parken die het Dogger Bank Wind Farm consortium op dit moment aan het aanleggen is, wordt ook door energiemaatschappij RWE op de Doggersbank een groot windpark gerealiseerd. Dit zogeheten Sofia Wind Park krijgt een capaciteit van 1,4 GW (zie ook artikel d.d. 28 december 2020