27 oktober 2023
Patrouillevaartuig terug in thuishaven

Na een verblijf van ruim vijf maanden in het Caribisch gebied keerde Zr.Ms. Groningen P843 vrijdag 20 oktober weer in thuishaven Den Helder terug. Voor deze reis vertrok het patrouillevaartuig op zondag 7 mei van dit jaar uit Den Helder (zie bericht 11 mei 2023). Net als haar voorgangsters, was het stationsschip betrokken bij diverse onderscheppingen van drugtransporten. Opmerkelijk is dat deze keer geen aflosser naar het Caribisch gebied is gestuurd. Dit gaat pas in januari 2024 gebeuren als het patrouillevaartuig Zr.Ms. Holland P840  opnieuw een aantal maanden als stationsschip in dit gebied zal ingezet worden.