Foto: MINDEF ©

11 mei 2023
Groningen naar Caraïben

Afgelopen zondag is Zr.Ms. Groningen P843 vanuit Den Helder naar het Caribisch gebied vertrokken. Het patrouillevaartuig zal daar de komende zes maanden als stationsschip worden ingezet voor kustwachttaken en zogeheten counterdrugsoperaties. Bij dit laatste wordt nauw samengewerkt met de lokale Kustwacht en de Amerikaanse kustwacht. De Nederlandse patrouillevaartuigen zijn bij het uitvoeren van voornoemde operaties steeds heel succesvol gebleken. Zr.Ms. Groningen P843 is de aflosser van Zr.Ms. Holland P840 die de afgelopen maanden eveneens in dit gebied als stationsschip heeft geopereerd. De Holland wordt binnenkort in Den Helder terugverwacht.