23 februari 2023
Guardian weer op post

De kustwachtsleper Guardian is na een verblijf van 21 dagen op een werf in Schiedam weer teruggekeerd naar haar stationsplek in Den Helder. Hierdoor heeft haar tijdelijke vervanger, de zeesleper Multraship Protector, onze haven weer kunnen verlaten om voor de Zuid-Hollandse kust windparken te gaan beveiligen. De Guardian, in vaktermen een Emergency Towing Vessel (ETV) of noodhulpsleper, heeft een vaste ligplaats aan steiger 3 op Harssens (zie bericht 29 januari 2023).