29 januari 2023
Multraship Protector vervangt Guardian

Sinds vrijdag 27 januari vervangt de Multraship Protector tijdelijk de permanent in Den Helder gestationeerde kustwachtsleper Guardian omdat deze op dit moment bij een werf in Schiedam verblijft. Net als de Guardian behoort de Multraship Protector tot de drie zogeheten noodhulpslepers die door de Kustwacht worden ingezet voor calamiteitenbestrijding. Laatstgenoemde sleper patrouilleert normaal gesproken bij windparken voor de Zuid-Hollandse kust, terwijl de derde noodhulpsleper, de Multraship Commander, hetzelfde doet bij windparken voor de Zeeuwse kust. Alle drie de zeeslepers worden berederd door Multraship uit Terneuzen.