Foto: Allseas ©

20 februari 2023
N05-A project van ONE-Dyas krijgt vorm

Het in productie brengen van de gasvelden ten noorden van Schiermonnikoog en Rottumerplaat krijgt steeds meer vorm. Opnieuw heeft operator ONE-Dyas hiervoor een aantal contracten afgesloten. Zo gaat offshoreaannemer Allseas met de bekende pijpenlegger Lorelay (foto) de gasexportleiding aanleggen. Via deze leiding wordt straks het geproduceerde gas naar de vaste wal gebracht. Verder gaat Heerema Marine Contractors met één van haar grote kraanschepen het productieplatform in het N05-blok installeren. Eerder had operator ONE-Dyas al een contract met HSM Offshore Energy gesloten voor de bouw van het gasproductieplatform op de werf van HSM in Schiedam. De oplevering van dit platform staat gepland voor eind volgend jaar. Bijzonder is dat dit platform de benodigde energie aangeleverd zal krijgen van het nabijgelegen, in de Duitse sector van de Noordzee aangelegde Riffgat windpark (zie ook publicatie van 3 februari 2023). Het platform wordt vanuit Den Helder bevoorraad.