De gevonden gasvelden boven Schiermonnikoog en Rottumerplaat

14 juni 2022

Vergunning voor gasproductie middels windenergie
Door Paul Schaap

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft ONE-Dyas uit Amsterdam een vergunning verleend voor het in productie brengen en winnen van gas uit het N05-A veld in de Nederlandse sector van de Noordzee. Bijzonder is dat dit gaat gebeuren met energie afkomstig uit het nabijgelegen Duitse Riffgat windpark. Het wordt hiermee het eerste gasproductieplatform dat volledig op windenergie gaat draaien.

Het is alweer zo’n vijf jaar geleden dat Oranje-Nassau Energie (ONE) op zo’n 20 kilometer ten noorden van de eilanden Borkum, Rottummerplaat en Schiermonnikoog het eerste gas in het N05-A blok heeft gevonden. Latere exploratieboringen hebben aangetoond aan dat zich hier meerdere aardgasreservoirs in de zeebodem bevinden, waarvan een deel zich uitstrekt tot in de Duitse sector. Berekend is dat alleen al uit het N05-A veld nog circa tien jaar gas kan worden gewonnen. Worden ook de nabijgelegen gasreservoirs op het nog te installeren gasproductieplatform aangesloten, dan kan er zelfs ruim 25 jaar lang gas worden geproduceerd. Met een maximale capaciteit van ruim 6 miljoen kubieke meter per dag. Het op het platform behandelde gas wordt straks via een 13 kilometer lange leiding afgevoerd naar de bestaande Noord Gas Transport (NGT) leiding. Vervolgens zal het worden aangeland in Uithuizen, waar het op de grote gasterminal verder behandeld wordt voordat het naar afnemers in zowel Nederland als Duitsland gaat. De ontwikkeling van de gevonden gasvelden past volgens ONE-Dyas en partners Hansa Hydrocarbons en Energie Beheer Nederland (EBN) in het zogeheten kleineveldenbeleid van de Nederlandse overheid.

Nauwelijks impact
Bijzonder is dat de ontwikkeling van voornoemde gasvelden en de verdere exploitatie ervan nauwelijks impact zullen hebben op het milieu. Berekend is dat de uitstoot van broeikasgassen en stikstofoxiden tijdens de boorfase 65 procent lager zal zijn. En tijdens de productiefase zelfs 85 procent. Dit is allemaal mogelijk omdat voor de energievoorziening uitsluitend gebruik  wordt gemaakt van stroom die is geproduceerd door het nabijgelegen Duitse Riffgat windpark van EWE. Dit park telt 30 Siemens Gamesa windturbines van elk 3,6 MW, samen goed voor 113,4 MW. Tussen dit park, dat zich op 15 kilometer ten noordwesten van Borkum bevindt, en het gasproductieplatform in het N05-A blok zal een energiekabel worden aangelegd. ONE-Dyas verwacht dat de gasproductie in het N05-A blok al in 2024 van start kan gaan.