Windgebieden voor de Nederlandse kust. (Afb.: RVO)

28 november 2022

RWE-dochter bouwt windpark Hollandse Kust West VII
Door Paul Schaap

Oranje Wind Power II, een dochter van het Duitse RWE, heeft de tender gewonnen voor de aanleg van het Hollandse Kust West VII windpark. Dit wordt aangelegd op 53 kilometer voor de Nederlandse kust en krijgt een capaciteit van 750 MW. Het park is over vijf jaar operationeel en levert dan energie voor 1 miljoen Nederlandse huishoudens.

In mei van dit jaar kon worden ingeschreven op twee kavels van Hollandse Kust West. HKW VI en HKW VII, elk met een oppervlak van 176 vierkante kilometer. Voor HKW VII mag Oranje Wind Power II starten met de aanleg en exploitatie nu de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hiervoor een vergunning heeft afgegeven. Het windpark wordt zonder subsidie aangelegd. De gunning van de tender voor HKW VI wordt in december 2022 bekend gemaakt. RWE heeft ook hierop ingeschreven. Bijzonder aan het plan van Oranje Wind Power II is dat er innovatieve zaken aan zijn toegevoegd. Waaronder een plan om met de energie van het park op land met zogeheten E-boilers en electrolysers aan de slag te gaan. E-boilers voor stadsverwarming en electrolysers om groene waterstof te produceren. Ook wordt gedacht aan de inzet van drijvende zonnepanelen.

Kabinetsplannen
In totaal moeten HKW VI en HKW VII op termijn ruim 1.400 MW aan energie gaan opwekken. Dit past in de plannen van het kabinet om in 2030 circa 21 GW aan windenergie op te wekken en in 2050 circa 70 GW. Op termijn kan ook nog worden ingeschreven op kavel HKW VIII, maar naar verwachting gaat  dit pas in 2026 gebeuren. Netbeheerder TenneT heeft aangekondigd twee transformatorplatformen met netaansluitingen in het windgebied te installeren.