10 mei 2022

PosHYdon project basis voor H2opZee
Door Paul Schaap

Het allereerste project ter wereld waarbij op zee groene waterstof wordt geproduceerd, is het PosHYdon project van Neptune Energy en partners. Dit dient nu ook als basis voor het project om op veel grotere schaal met op zee opgewekte windenergie waterstof te gaan produceren. Dit zogeheten H2opZee plan zal in fases worden uitgevoerd.

In 2019 lanceerde Neptune Energie samen met TNO en Nexstep al het plan om 13 kilometer uit de kust bij Den Haag op het Q13a gasproductieplatform met behulp van door windturbines geproduceerde stroom groene waterstof te gaan produceren. Hiervoor moest op het platform wel eerst een zogeheten elektrolyser worden geïnstalleerd. Hiermee wordt zeewater omgezet in gedemineraliseerd (demin) water dat vervolgens via elektrolyse wordt gesplitst in zuurstof en waterstof. De geproduceerde waterstof wordt hierna, vermengd met het via het platform geproduceerde aardgas, door de bestaande gasafvoerleiding naar de vaste wal verpompt. De 1 MW elektrolyser kan maximaal 400 kilogram groene waterstof per dag produceren. Q13a is het eerste volledig geëlektrificeerde platform in de Nederlandse sector van de Noordzee. Mede-eigenaren ervan zijn naast operator Neptune Energy (50%), Energie Beheer Nederland (40%) en TAQA Offshore (10%).

Opschaling
De met het PosHYdon project opgedane kennis en ervaring gaat, als het aan Neptune Energy en partner RWE ligt, als basis dienen voor de uitvoering van het H2opZee project in de Nederlandse sector van de Noordzee. Plan is om op zee in de eerste fase van dit project 300-500 MW elektrolyse capaciteit te realiseren. In de volgende fasen moet dit dan verder worden uitgerold naar een capaciteit van vele GW’s. Samen met de Nederlandse overheid wordt eerst een haalbaarheidsstudie uitgevoerd en een kennisplatform opgezet. Dit laatste met als doel om op termijn een forse bijdrage te leveren aan de komende energietransitie en op deze manier de in Parijs afgesproken doelstellingen te kunnen halen.