8 maart 2023

Ook Noorwegen kiest voor CO2-opslag offshore
Door Paul Schaap

Niet alleen in Nederland en Denemarken staan projecten op stapel om CO2 op te slaan in leeggeproduceerde olie- en gasvelden offshore. Ook in Noorwegen verkeert men al in een vergevorderd stadium om dit voor de Noorse westkust te gaan doen. Hiervoor heeft Equinor in maart 2021 samen met Shell en TotalEnergies al het zogeheten Northern Lights project opgezet. Dit geheel in het kader van het Noorse longship Carbon Capture and Storage (CCS) project.

De Noren hebben er ondertussen al aardig de gang in. In de buurt van Øygarden, vlakbij Bergen, wordt aan de kust een terminal gebouwd. Hier kan straks vloeibare, per schip aangevoerde CO2 worden opgeslagen.

Vervolgens wordt de CO2 via een 100 kilometer lange onderzeese pijpleiding naar een locatie in zee verpompt om daar op een diepte van 2.600 meter in de zeebodem te worden geïnjecteerd. Begin 2024 moet deze terminal gereed zijn. Inmiddels heeft de Noorse overheid voornoemde partners reeds een vergunning voor de opslag van CO2 in zee verleend. Plan is om uiteindelijk jaarlijks 5 tot 6 miljoen ton CO2 offshore op te slaan. Via Northern Lights zal niet alleen CO2 van Noorse industriële complexen worden verwerkt. Vorig jaar augustus is namelijk met de Nederlandse kunstmest- en ammoniakfabrikant Yara uit Sluiskil een contract gesloten om de CO2 die vrijkomt bij de productie van deze producten vanaf 2025 te gaan verwerken. Het gaat om circa 800.000 ton CO2 op jaarbasis, die in Nederland eerst vloeibaar dient te zijn gemaakt voordat deze naar de CO2-terminal in Øygarden kan worden verscheept.

Noorwegen is naar het lijkt ondertussen het verst met de opslag van CO2 offshore. In Nederland staan op dit moment drie van dit soort projecten op stapel. Dit zijn het Aramis project van Shell en TotalEnergies, het Porthos project van Shell en ExxonMobil en het L10-CCS project van Neptune Energy. En in Denemarken gaat het om het Greensand project van INEOS en Wintershall Dea en het Bifrost project van TotalEnergies.