20 mei 2022

Ook CO2-opslag in lege P18-gasvelden
Door Paul Schaap

Nog dit jaar valt de beslissing om op grote schaal in het Rotterdamse havengebied geproduceerd CO2 op te slaan in drie uitgeputte gasvelden in het P18-blok in de Nederlandse sector van de Noordzee. Hiervoor hebben Shell, ExxonMobil, Air Liquide en Air Products als deelnemers en Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energie Beheer Nederland als initiatiefnemers het Porthos project opgezet.

Als alles volgens plan verloopt, zouden al in 2024 op 20 kilometer uit de kust via het P18-A gasproductieplatform grote hoeveelheden CO2 op een diepte van 3 kilometer in de zeebodem kunnen worden opgeslagen. De doelstelling van het Porthos project, wat staat voor Port of Rotterdam CO2 Transport Hub and Offshore Storage, is om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van het jaar 1990 met minimaal 55 procent te hebben teruggedrongen. Belangrijk onderdeel van het project is de aanleg dwars door het Rotterdamse havengebied van een 30 kilometer lange CO2-verzamelleiding. Vanaf de Botlek door het Europoortgebied naar een nog aan te leggen compressorstation op de Maasvlakte. Een leiding met een diameter van 42 inch (108cm) met een werkdruk van maximaal 35 bar. Voor het compressorstation is een areaal nodig van 2 hectare. Dit wordt ingericht met drie compressoren die CO2 met een druk van 130 bar naar het P18-A platform pompen. Dit gebeurt via een 22 kilometer lange zeeleiding met een diameter van 16 inch (40cm). De CO2 zou dan in de lege velden P18-2, P18-4 en P18-6 kunnen worden geïnjecteerd. Shell wordt met haar raffinaderij in Pernis de grootste deelnemer in het Porthos project. Gesproken wordt over een totale CO2-opslag van 37 miljoen ton, ofwel jaarlijks 2,5 miljoen ton over een periode van vijftien jaar. Het project zit nu nog in de vergunningfase. Een definitief investeringsbesluit wordt in de tweede helft van dit jaar verwacht. Valt dat positief uit dan wordt gelijk begonnen aan de aanleg van de leidingen en de bouw van het compressorstation en dan kan in 2024 al worden gestart met de opslag van CO2 in de P18-velden.