18 januari 2021

Sillimanite gasveld volledig operationeel

Door Paul Schaap

Op 200 kilometer ten westen van Den Helder heeft operator Wintershall Noordzee een gecombineerd Nederlands-Brits gasveld met drie putten in productie gebracht. Het gas uit dit zogeheten Sillimanite veld wordt aangeland bij de gasterminal in het Groningse Uithuizen.

Het nieuwe gasveld bevindt zich precies op de grens van de Nederlandse en Britse sector van de Noordzee. Het strekt zich uit over een deel van het Nederlandse blok D12 en het Britse blok 44/19a. Omdat een deel van het gasveld in de Britse sector ligt heeft het de Engelse naam Sillimanite gekregen.

Bij een exploratieboring in het D12 blok werd het veld in juni 2015 op een diepte van 3.700 meter in de zeebodem ontdekt. Het was qua omvang voldoende groot om het rendabel in productie te kunnen brengen, maar eerst moest er nog met diverse Engelse partijen over de voorwaarden worden onderhandeld. In juli 2018 werd men het hierover eens.
Operator Wintershall Noordzee had ondertussen al van de Nederlandse overheid een winningsvergunning ontvangen en kon zodoende direct aan de slag. Besloten werd om in het Nederlandse D12 blok een putten- annex gasproductieplatform te installeren en hierop twee productieputten aan te sluiten. Voor het platform werd een nieuwe 49 meter hoge en 1.140 ton wegende stalen vierpoots jacket gebouwd. Deze werd in 2019 met het kraanvaartuig Aegir van Heerema Marine Contractors in het D12-blok geïnstalleerd. Voor de bovenbouw van het platform werd de sinds 2019 niet meer in gebruik zijnde topsidemodule van het E18-A platform gebruikt. Het bijzondere aan deze module is dat deze module voor hergebruik op E18-A ook al een aantal jaren dienst had gedaan op het P14-A puttenplatform. De Aegir haalde de topsidemodule, ook nog in 2019, in het E18- blok op en plaatste het vervolgens 80 kilometer noordwestelijker in het D12-blok op de nieuwe jacket. Het onbemand werkende platform draagt de codering D12-B en wordt bestuurd en bewaakt vanuit het Remote Control Operations Center van Wintershall Noordzee op Den Helder Airport.
Productieputten
Het booreiland Maersk Resolve van Maersk Drilling werd vervolgens ingehuurd voor het boren van de twee productieputten. De eerste hiervan was in februari 2020 gereed om gas te gaan produceren. Via een nieuw aangelegde, 12 kilometer lange gastransportleiding wordt dit gas eerst naar het bestaande D15-A platform van Neptune Energy verpompt en vandaar via de Noordgastransport (NGT) leiding naar het Groningse Uithuizen. Direct na het opstarten van de eerste put werd gestart met het boren van de tweede productieput. Hiervan kon al in juni 2020 de gaskraan open. Bij het boren van deze put ontdekte men echter dat het gasveld groter was dan gedacht en dat het zich verder in zuidelijke richting uitstrekte. Voor Wintershall Noordzee reden om met de Maersk Resolve nog een productieput te boren en deze net als de eerste twee op het D12-B platform aan te sluiten. Deze derde put is in januari 2021 volledig operationeel geworden. Tijdens het boren van de putten is De Maersk Resolve vanuit Den Helder bevoorraad door suppliers uit de vloot van de door Peterson gemanagede Southern North Sea (SNS) Pool. Personeel is regelmatig vanaf Den Helder Airport naar het booreiland overgevlogen.