Overzicht van het Aramis project. (Afb.: Gasunie)
5 juli 2022

ACM keurt samenwerking voor CO2-opslag goed
Door Paul Schaap

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft haar goedkeuring verleend aan het plan van Shell Netherlands en TotalEnergies om samen CO2-opslag aan te bieden in hun lege gasvelden in het noordelijk deel van de Nederlandse Noordzeesector. Dit plan is onderdeel van het Aramis project waaraan ook de Rijksoverheid, Gasunie en Energie Beheer Nederland (EBN) deelnemen

Het Aramis project is voor het eerst in juli 2021 door de betrokken partijen gepresenteerd. Een plan dat een belangrijke bijdrage kan gaan leveren aan de Nederlandse klimaatplannen. Het omhelst de bouw van een compressorstation, CO2- opslagfaciliteiten en een overslagterminal op de Tweede Maasvlakte. Dit wordt een verzamelpunt voor CO2 die kan worden aangeleverd per onshore pijpleiding, binnenvaartmotortanker of zeetanker. Vanaf het compressorstation moet een ruim 200 kilometer lange CO2-transportleiding met grote capaciteit, in vaktermen een trunkline, naar het noordelijk deel van de Nederlandse Noordzeesector worden aangelegd. Hier beschikken  Shell (NAM) en Total over diverse leeggeproduceerde gasvelden die zich op 3 tot 4 kilometer diepte in de zeebodem bevinden.

Nu de ACM geen problemen voorziet in de samenwerking tussen de twee concurrerende oliemaatschappijen kan er volgens beide partners komend jaar al een definitief besluit worden genomen over de financiering van het Aramis project. Volgens de ACM dienen Shell en Total er voor die tijd wel eerst voor te zorgen dat de bezetting van de leiding voor minimaal 20 procent is gegarandeerd. Als dit is gelukt, kan in 2026 worden gestart met de opslag van CO2 in de lege gasvelden van de twee partners. De opslag van CO2 wordt overigens in vaktermen als Carbon Capture and Storage (CCS) getypeerd. Ondertussen heeft ingenieursbureau Fugro in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzocht of de CO2- opslagprojecten problemen kunnen opleveren qua bodemberoering bij de aanleg van offshorewindparken. Dit heeft in elk geval de aanbeveling opgeleverd om eerst grondig driedimensionaal seismisch zeebodemonderzoek uit te voeren om te voorkomen dat windparken met aardbevingen te maken krijgen.

Naast voornoemd Aramis project voor CO2-opslag in lege gasvelden offshore staan nog meer van soortgelijke projecten op stapel. Zo willen Shell en ExxonMobil middels het Porthos project CO2 gaan opslaan in lege gasvelden in het P18-blok ten westen van Den Haag en Neptune Energy in lege gasvelden in het L10-blok ten westen van Den Helder. Artikelen hierover zijn ook op deze website te vinden.