Afb.: Enersea ©

9 augustus 2021
Petrogas gaat gasvelden ontwikkelen

Petrogas E&P Netherlands gaat ten noorden van Den Helder in de offshoreblokken A en B twee nieuwe gasvelden in productie brengen. Hiervoor wordt in zowel blok A15 als blok B10 een klein puttenplatform geïnstalleerd. Het ontwerp hiervoor is uitbesteed bij ingenieursbureau Enersea uit Schiedam. Het betrokken gas zal straks via de bestaande pijpleidinginfrastructuur voor behandeling naar het centrale productiecomplex in blok A12 en vandaar naar de vaste wal worden verpompt. De beide platformen gaan onbemand werken en zullen op afstand vanaf het centrale productiecomplex bediend en bewaakt worden.