9 januari 2021
Aanleg zonnepark op Kooypunt

Vattenfall start binnenkort op bedrijventerrein Kooypunt, in samenwerking met Port of Den Helder, met de aanleg van een zonnepark op een 15 hectare groot terrein tussen de N9, spoorbaan en Mastenmakersweg. Plan is om 30.000 zonnepanelen te installeren met een totaalvermogen van 12,5 MW. Hiermee kan straks jaarlijks circa 13.000 MWh aan stroom worden opgewekt, wat overeen met het verbruik van 3.500 huishoudens. Bij de aanleg worden zoveel mogelijk lokale bedrijven ingeschakeld. Het zonnepark wordt nog dit jaar operationeel. Op Kooypunt is al een kleiner zonnepark te vinden op de hoek Schrijnwerkersweg/Mastenmakersweg.