8 mei 2023
Vliegtuigbom onschadelijk gemaakt

De bemanning van mijnenjager Zr.Ms. Vlaardingen M863 heeft vorige week een vliegtuigbom onschadelijk gemaakt. Het betrof een bom uit de Tweede Wereldoorlog die werd gelokaliseerd in de zogeheten Eurogeul, de belangrijkste vaarroute naar de Rotterdamse haven. In deze vaargeul ligt ook een pijpleiding. Om schade hieraan te voorkomen, hebben marineduikers de bom eerst verplaatst. Na het projectiel tot ontploffing te hebben gebracht, is de  Vlaardingen weer naar haar thuishaven Den Helder teruggekeerd.