8 mei 2021
VOS Sugar vlucht voor storm

De storm die afgelopen dinsdag over ons land raasde, noopten met name offshorevaartuigen ertoe een veilig heenkomen in de haven van Den Helder te zoeken. Zo lag nagenoeg de gehele bevoorradingsvloot van de SNS Pool binnen. Maar ook het duikondersteuningsvaartuig VOS Sugar van Vroon Offshore Services, met aan dek equipment van het Helderse duikbedrijf Bluestream Offshore, kwam schuilen. De VOS Sugar was afkomstig uit het L5-blok in de Nederlandse sector van de Noordzee.