7 februari 2024
BOS Pool gespot in haven

Op dinsdag 6 februari kon ook de BOS Pool door ons onder haar nieuwe naam worden gefotografeerd voor de Paleiskade, waar logistiek dienstverlener Peterson Den Helder een grote shorebase exploiteert (foto 1). Gelijktijdig kwam ook het al eerder herdoopte zusterschip BOS Base in beeld (foto 2). Het betreft de voormalige bevoorraders Pool Express en VOS Base (ex Base Express) van Vroon Offshore Services die thans als respectievelijk BOS Pool en BOS Base onder de vlag van Britoil Offshore Services opereren. Beide schepen zijn nog steeds in dienst van de vanuit Den Helder opererende SNS Pool (zie ook bericht 25 januari 2024).