7 november 2020
Volgend jaar al waterstoftankstation op Kooyhaven


Het eerste waterstoftankstation van Nederland zal eind 2021 in de Kooyhaven in gebruik worden genomen. Bij het station kan dan door zowel de scheepvaart als het wegverkeer waterstof worden getankt. Voor de productie van waterstof zal groene elektriciteit van Liander worden gebruikt. Het Waddenfonds en het Rijk hebben voor dit waterstofproject, dat de naam Zephyros NHN heeft gekregen, een bedrag van enkele miljoenen euro’s beschikbaar gesteld. Op dit moment staan op Kooyhaven al grote opslagtanks opgesteld, maar deze zijn niet bestemd voor het waterstofproject. Ze zijn hier tijdelijk door Oostwouder Tank- & Silobouw uit t’ Zand geparkeerd, in afwachting van transport naar de terminaloperator die de tanks heeft besteld.