7 oktober 2021
VOS Base niet meer in SNS Pool

Vrijwel onopgemerkt is de bekende VOS Base eerder dit jaar uit de door Peterson Den Helder aangestuurde vloot van de SNS Pool verdwenen. De 72 meter lange bevoorrader van Vroon Offshore Services kwam in 2008 als Base Express direct na de oplevering door Damen Shipyards, samen met haar zusje Pool Express, in dienst van de SNS Pool. Later zou haar naam worden gewijzigd in VOS Base. Beide schepen hebben tot voor kort onafgebroken in poolverband vanuit Den Helder platformen in de Nederlandse sector van de Noordzee bevoorraad. In maart van dit jaar is de VOS Base echter naar Beverwijk vertrokken. De Pool Express maakt nog wel deel uit van voornoemde vloot.