7 januari 2022
Stril Server weer aan Nieuwediepkade

De Stril Server van Simon Mokster Shipping uit Stavanger is de afgelopen weken weer aan de Nieuwediepkade gesignaleerd. Dit 85 meter lange duikondersteuningsvaartuig wordt regelmatig ingehuurd door Bluestream. Het afgelopen halfjaar in totaal zelfs zo’n 120 dagen, waarop het Helderse bedrijf voor diverse klanten offshore duik-, inspectie-, reparatie-, constructie-, installatie- of ontmantelingswerk heeft uitgevoerd. Naast duikers zijn hierbij ook onderwaterrobots (ROV’s) ingezet. Volgens de Noorse rederij wordt, wat het inhuren van de Stril Server betreft, al zes jaar samengewerkt met het Bluestream.