De vervanger van Zr.Ms. Luymus gaat zeer waarschijnlijk op waterstof varen.

6 november 2020
Den Helder uitvalsbasis emissieloze schepen

Als het aangekondigde Masterplan voor een emissieloze maritieme sector wordt uitgevoerd, maakt Den Helder grote kans om uitvalsbasis te worden van marineschepen en vaartuigen van de Rijksrederij die op waterstof of batterijen emissieloos gaan varen. Plan is om in het kader hiervan een dertigtal pilotprojecten op te zetten voor zowel de zee- als binnenvaart. Defensie en Rijkswaterstaat willen het spits afbijten en als zogeheten launching customer gaan optreden. Den Helder heeft het voordeel dat vanuit deze haven veel overheidsvaartuigen opereren en dat vanaf eind 2021 schepen waterstof kunnen tanken op Kooyhaven. Doelstelling van het Masterplan is in 2030 circa dertig emissieloze vaartuigen operationeel te hebben, waaronder de vervangers van de hulpvaartuigen van de Koninklijke Marine.