Foto: Keppel FELS ©

6 oktober 2021
TAQA gaat boren met Valaris JU-123

In het laatste kwartaal van dit jaar gaat oliemaatschappij TAQA met het zelfheffende booreiland Valaris JU-123 een put boren in de Nederlandse sector van de Noordzee. Het werk neemt ongeveer zestig dagen in beslag. Via deze put wordt in het kader van het Porthos CO2 transport- en opslagproject het uit het Rotterdamse havengebied afkomstig CO2-gas in de zeebodem opgeslagen. Voordat aan het werk in de Nederlandse sector kan worden begonnen, moet het booreiland worden voorzien van een zogeheten Selective Catalytic Reduction (SCR) systeem. Hiermee kunnen bijna alle schadelijke stoffen worden afgevangen uit de uitlaatgassen van de motoren van de Valaris JU-123, de voormalige ENSCO 123 (foto) van ENSCO Drilling.