Foto: Vonk Scheepvaart ©

5 juli 2023
Vonk Scheepvaart met vlag en wimpel geslaagd

Na een intensieve tweedaagse audit in Den Helder door de European Maritime Safety Agency (EMSA) zijn geen enkele bevindingen of opmerkingen gemaakt over het kwaliteitsniveau van de maritieme mbo-opleidingen van Vonk Scheepvaart (voorheen Nautisch College van het ROC Kop van Noord-Holland). De positieve resultaten van de audit gelden voor alle niveaus binnen het aanbod van Vonk Scheepvaart. In de audit is getoetst of de opleidingen voldoen aan de internationale Standards for Training Certification and Watchkeeping (STCW). Ook is de EMSA zeer te spreken over het enthousiasme van de betrokken docenten en over hun praktijkervaring. Vonk Scheepvaart heeft recentelijk ook een praktijklocatie in gebruik genomen in het Blue Port Centre, de voormalige visafslag in de Helderse haven. Dit jaar was Vonk Scheepvaart de vertegenwoordigende mbo-instelling van Nederland tijdens de tweedaagse European Maritime Safety Agency audit.