5 februari 2023
Bliksembezoek VOS Glory aan Den Helder

De 60 meter lange, vanuit Great Yarmouth naar Den Helder overgekomen VOS Glory heeft in de vroege ochtend van zaterdag 4 februari maar enkele uren aan de Nieuwediepkade gelegen. Dit zogeheten emergency response and rescue/field support vessel is bijna nooit in Den Helder te zien omdat het in de Britse sector van de Noordzee actief is. Haar thuishaven is Aberdeen waar ook het Britse kantoor van Vroon Offshore Services is gevestigd. Van hieruit worden ruim veertig van dit soort vaartuigen aangestuurd. De VOS Glory is in januari 2015 opgeleverd door de Fujian werf in Fuzhou, China, en kan bij calamiteiten maximaal 300 drenkelingen accommoderen.