5 februari 2021
Veel GloMar-schepen in haven

Aan de kades langs Het Nieuwe Diep is afgelopen week een hele reeks offshorevaartuigen van de Helderse rederij GloMar Offshore afgemeerd. Achter de visafslag de Glomar Worker en achter de Moormanbrug de Glomar Endurance, Glomar Baltic, Glomar Advance, Glomar Arctic, Glomar Vantage en Glomar Patriot (foto). Bij laatstgenoemd vaartuig waren duikers van GloMar aan het werk. Verder lagen in de Industriehaven ook diverse schepen, waaronder de Glomar 4 Winds, Glomar Scout en Drifa. Dat in Den Helder, maar ook in vele andere havens rond de Noordzee, veel offshorevaartuigen stil liggen is te wijten aan de momenteel in de offshore-industrie heersende malaise.