4 juni 2022
Fregatten en onderzeeboten krijgen raketsystemen

Volgens de onlangs gepubliceerde defensienota worden de luchtverdedigings- en commandofregatten van de Koninklijke Marine (foto) bewapend met kruisvluchtwapens om doelen op land uit te schakelen, alsmede met wapens om ballistische raketten in de ruimte te vernietigen. Verder krijgen ook de nog nieuw te bouwen onderzeeboten kruisvluchtwapens en wordt het Korps Mariniers uitgerust met nieuwe bewapening. Op termijn zullen de patrouillevaartuigen en amfibische transportvaartuigen worden vervangen door een type schip en komen er voor defensiemedewerkers betere arbeidsvoorwaarden. Slechts 6,2 procent van de 5 miljard euro aan extra nieuwe investeringen in de krijgsmacht zijn bestemd voor de marine.