Foto: MINDEF ©

4 april 2022
Nog meer marinevaartuigen tegen de kant

Het is haast niet te bevatten maar volgens staatsecretaris van Defensie Christophe van der Maat gaan er nog meer marineschepen tegen de kant. In een brief aan de Tweede Kamer heeft hij laten weten dat twee van de vier Walrus-klasse onderzeeboten uit de vaart worden genomen. De eerste al eind dit jaar. De onderdelen van deze onderzeeboten zijn nodig om de andere twee jaren langer in bedrijf te kunnen houden. Dit laatste is nodig omdat de oplevering van de nieuwe onderzeeboten voor de zoveelste keer jaren is uitgesteld. In plaats van 2028 verwacht de staatssecretaris dat de eerste twee nieuwe onderzeeboten pas in de periode 2034-2037 in dienst kunnen worden gesteld. De verbazing en verontwaardiging hierover is groot.