4 oktober 2021
Hombre opnieuw actief vanuit Den Helder

De Hombre O.582 uit Oostende is opnieuw actief vanuit Den Helder, waar de Belgische kotter alweer enkele keren is gespot. Het 19 meter lange en 7 meter brede schip wordt door Rederij Ramin ingezet als twinrigger en heeft inmiddels al een respectabele leeftijd van 41 jaar bereikt. Begin dit jaar is de Hombre O.582 ook al enige tijd vanuit de Helderse haven werkzaam geweest (zie bericht 21 april 2021).