Foto: DHTC/Peter van Aalst ©

30 juli 2021
DHTC start weer met windopleidingen

Veiligheidstrainingsinstituut DHTC uit Den Helder gaat begin september weer van start met het geven van een door de Global Wind Organisation (GWO) gecertificeerde Basic Safety Training. Deze bestaat uit de cursusmodules GWO Manual Handling, GWO Fire Awareness en GWO Sea Survival en is bestemd voor personen die bij de aanleg en het onderhoud van windturbineparken worden ingezet. Tijdens de training worden volgens DHTC op zeer realistische wijze de essentiële vaardigheden geoefend die nodig zijn voor veilig werken in de windenergiesector, zowel on- als offshore.