31 oktober 2023
Armada 78 01 weer naar zee

De Armada 78 01 zou maar kort in onze haven blijven. Op zaterdagavond vertrok het innovatieve offshore support vessel  van Ocean Infinity uit Houston alweer naar zee om daar ten westen van Texel zeebodemonderzoek te gaan uivoeren. Op het werkdek van het schip waren diverse onderwaterrobots te zien, opgesteld bij de twee moonpools onder de hijsinstallatie op het werkdek. De Armada 78 01 is het eerste schip van een serie van acht van deze vaartuigen die wereldwijd worden ingezet. Zes ervan zijn reeds opgeleverd. Bijzonder aan de schepen is dat zij naast op conventionele brandstof ook op ammoniak, batterijen en brandstofcellen kunnen varen (zie ook bericht 27 oktober 2023).