31 januari 2023
Rovco met Glomar Supporter in zee

Zeebodemonderzoeker Rovco uit Bristol heeft met Glomar Offshore uit Den Helder een driejarig contract gesloten voor de inzet van de Glomar Supporter. Het 60 meter lange multifunctionele offshoresupportvaartuig wordt hiervoor uitgerust met een scala aan survey– en seismische apparatuur. Hiervoor gaat de Glomar Supporter in februari in dok waarbij onder het schip een dome zal worden geïnstalleerd met speciale sensoren voor zeebodemonderzoek. Daarnaast komt er op het achterdek een A-frame voor het slepen van de survey- en seismische apparatuur. Verder wordt het schip uitgerust met apparatuur voor het nemen van bodemmonsters. Rovco wil met de Glomar Supporter haar activiteiten in zowel de olie- en gasindustrie als de windenergiesector offshore kunnen uitbreiden. De zeebodemonderzoeker werkt overigens al langer samen met Glomar Offshore.