30 juni 2023
Mastenwoud aan Nieuwediepkade

Gistermorgen was langs de Nieuwediepkade sprake van een waar mastenwoud nadat hier van noord naar zuid de zeilschepen Eendracht, Stedemaeght, Roald Amundsen, Gulden Leeuw, Oosterschelde, Wylde Swan, De Tukker, Morgenster, Atyla, Poolster, Aaltje Engelina, Vriendschap, Statenjacht Utrecht en Nova Cura waren afgemeerd. Al deze schepen vertrokken rond het middaguur met gasten aan boord voor een vaartocht over het Marsdiep. Dit laatste gold ook voor het eveneens aan deze kade afgemeerde patrouillevaartuig Zr.Ms. Holland P840. Later in de middag meerde een aantal andere zeilschepen af aan de Nieuwediepkade, waaronder de Fryderyk Chopin, Belle Poule, Mutin, Capitan Miranda en Statsraad Lehmkuhl.