30 maart 2022
Waddenzee ontmoet Waddenzee bij Damen

Een opmerkelijk gezicht begin deze week bij Damen Shipyards Den Helder in de Koopvaardersbinnenhaven. Hier lagen twee schepen met dezelfde naam met hun boegen naar elkaar toe afgemeerd. Het waren de marinesleper Waddenzee A872 en het betonningsvaartuig Waddenzee. De Waddenzee A872, één van de drie havensleepboten van de Noordzee-klasse, is in 2016 in dienst gesteld en heeft een trekkracht van 60 ton. Het 38 meter lange betonningsvaartuig Waddenzee, in 1994 opgeleverd aan de Vaarwegmarkeringsdienst van Rijkswaterstaat, is sinds 2009 ondergebracht bij de Rijksrederij. Beide vaartuigen bezochten de werf voor inspectie, reparatie en onderhoud. Hiervoor zou de marinesleper als eerste worden gedokt.