Afbeelding: NPD ©

3 april 2023

Nog meer spelers op CO2 markt in Noorwegen
Door Paul Schaap

Naast het Northern Lights project is in Noorwegen nog een CCS-project opgezet. Dit zogeheten Errai Carbon Capture and Storage project van de partners Horisont Energi en Neptune Energy verkeert al in een vergevorderd stadium van ontwikkeling. De bedoeling is dat de partners een grote CO2-opslagterminal in Zuid–Noorwegen gaan bouwen.

De beide partners hebben recentelijk een optie genomen voor de vestiging van een op- en overslagterminal voor CO2 op het Haugaland Naeringspark in Gismarvik in de streek Rogaland. Dit is één van Noorwegens grootste industriegebieden met een flinke diepzeehaven. Het plan kan doorgaan als de Noorse overheid de partners vergunning verleend om CO2 op te slaan in uitgeputte olie- en gasvelden offshore. De uitslag van de aangevraagde vergunning wordt binnen enkele maanden verwacht. Als dit inderdaad op korte termijn al gaat gebeuren dan kan het Errai CCS project in 2026 operationeel zijn. In de eerste fase kan  dan tussen de 4 en 8 miljoen ton CO2 per jaar in de zeebodem  worden opgeslagen. Deze CO2 is niet alleen afkomstig uit Noorse industriegebieden, maar ook uit de regio Rotterdam en andere Europese industriegebieden. In een volgende fase zouden deze aantallen verder opgevoerd kunnen worden. Ondertussen heeft ook E.ON zich bij de Errai partners aangesloten. Met Neptune Energy is al een overeenkomst gesloten voor de opslag vanaf 2030 van meer dan 1 miljoen ton CO2 dat afkomstig is van de klanten van E.ON. Daarnaast hebben de partners afgesproken om samen een Europees netwerk op te zetten voor het transport, de overslag en definitieve opslag van CO2 in de Noorse zeebodem.

Aanvragen
Het Noorse Ministerie van Petroleum en Energie heeft gemeld dat het tot nu toe van zes partijen aanvragen heeft ontvangen voor een vergunning voor de opslag van CO2 offshore. Naast Horisont Energi en Neptune Energy zijn dit Aker BP, OMV, Alterra Infrastructure en Wintershall Dea. Het gaat dan om opslag van CO2 in de bodem van een deel van de Noordzee. Plan is om de vergunningen in de eerste helft van dit jaar toe te wijzen. Het ministerie heeft ook bekend gemaakt dat er nog een gebied voor de Noorse westkust beschikbaar komt voor de opslag van CO2. Hierop hebben Neptune Energy, Sval Energi en Storegga gereageerd. Zij willen op deze locatie het Trudvang project gaan uitvoeren. Dit project omvat de opslag van CO2 ten oosten van het Sleipnir veld op 165 kilometer afstand van de kust. Voor een periode van 25 tot 30 jaar zou hier jaarlijks circa 9 miljoen ton CO2 opgeslagen kunnen worden. In 2029 zou dit laatste al van start kunnen gaan. Noorwegen verwacht dat er door al deze ontwikkelingen een geheel nieuwe industriesector gaat ontstaan, waarbij ook voldaan kan worden aan de vastgestelde klimaatdoelstellingen in Europa.