3 januari 2024
Werkschip IJmeer bij renovatieproject

Bij de renovatie van de kade Het Nieuwe Werk is het 57 meter lange kraanschip Merwede van De Klerk Waterbouw uit Werkendam afgelost door het werkschip IJmeer van dezelfde eigenaar. De IJmeer is met haar 37,5 meter lengte aanzienlijk kleiner dan de Merwede. Net als laatstgenoemd vaartuig heeft de IJmeer twee spudpalen, met elk een lengte van 24 meter. Verder is het werkschip, met een laadvermogen van 147 ton, uitgerust met een Heila-boordkraan. Het werk aan de kade Het Nieuwe Werk heeft tussen de feestdagen stilgelegen.