Foto: SeaMar ©

29 december 2022
Van Oord gaat met SeaMar in zee

Offshoreaannemer Van Oord heeft met SeaMar uit Den Helder een contract gesloten voor de inzet van zogeheten guard vessels bij de aanleg van het nieuwe windpark Hollandse Kust Noord (HKN). Deze hulpvaartuigen moeten vlak voor de kust van Egmond een zeegebied met een oppervlak van 125 vierkante kilometer gaan beveiligen, zodat de aanleg van het park ongestoord doorgang kan vinden. SeaMar heeft voor dit soort werk de beschikking over de guard vessels Alcedo (foto), Alaborg en Pelican. Deze schepen moeten ook bij ongevallen snel hulp kunnen verlenen. Van Oord legt het windpark aan in opdracht van het CrossWind consortium, een samenwerkingsverband van Shell en Eneco. Het 759 MW Hollandse Kust Noord windpark wordt op 18,5 kilometer uit de kust aangelegd en telt straks 69 Siemens Gamesa turbines van elk 11 MW. De aanleg is in de tweede helft van 2023 gereed.