Foto: Boskalis ©

28 augustus 2021
Boskalis zusjes samen sterk

De zusjes Freeway, Causeway en Strandway meren met vaste regelmaat af aan de Nieuwediepkade. Meestal om te bunkeren, victualiën te laden of voor bemanningswisselingen, maar ook voor reparaties. Deze week publiceerde Boskalis een prachtige luchtfoto waarop de drie sleephopperzuigers van deze Nederlandse baggermaatschappij samen aan het rainbowen zijn voor de kust van Texel. Rainbowen wil zeggen dat een mengsel van zand en water via een pomp en een sproeikop op de boeg naar buiten wordt gespoten. Met deze zandsuppletie wordt de kustlijn versterkt voordat het stormseizoen weer aanbreekt. De 92 meter lange baggerschepen kunnen per trip circa 4.500 kubieke meter zand aanvoeren dat elders op de Noordzee is opgebaggerd. De maximale baggerdiepte bedraagt 30 meter.