28 maart 2023
Sleephopperzuiger Causeway aan Nieuwediepkade

Bijna de gehele vorige week verbleef de sleephopperzuiger Causeway van Boskalis in het Helders ankergebied. Aanhoudend stormweer maakte het niet mogelijk om het strandsuppletiewerk tussen paal 14 en 19 op de kust van Texel te hervatten. Een project waar de Causeway samen met de sleephopperzuiger Freeway al een aantal weken mee bezig is. Afgelopen vrijdag kwam het 92 meter lange vaartuig even naar binnen om af te meren aan de Nieuwediepkade (foto). De Causeway is in 2013 afgebouwd bij Scheepswerf L.J. de Boer in Sliedrecht. Het robuuste vaartuig heeft een hoppercapaciteit van 4.500 kubieke meter en het persvermogen van de zandpomp bedraagt 3.650 kW. Gebaggerd kan worden tot een maximale waterdiepte van 30 meter. Het werk voor de kust van Texel is ondertussen hervat.