28 maart 2023

Nederland wil grote wind/waterstoffabriek offshore
Door Paul Schaap

Op 20 maart heeft minister van Klimaat en Energie Rob Jetten het ambitieuze plan aangekondigd om in de Noordzee, ten noorden van de provincie Groningen, het grootste offshore waterstofproductieproject ter wereld te gaan uitvoeren. Plan is om hier de energie, opgewekt door het nog aan te leggen windpark Ten Noorden van de Waddeneilanden, direct om te zetten in waterstof en naar de vaste wal te verpompen.

Volgens de minister zou het project al in 2031 operationeel kunnen zijn. De tender voor de aanleg van het 700 MW windturbinepark Ten Noorden van de Waddeneilanden wordt in de periode 2025-2027 bekend gemaakt. Dan kan worden ingeschreven op de aanleg in een 120 vierkante kilometer groot gebied dat zich 65 kilometer uit de kust bevindt. Plan is om het park in 2031 in gebruik te nemen. Van de 700 MW aan capaciteit zal 500 MW ter plekke worden omgezet worden in waterstof. Hiervoor moet een grote elektrolyser op een platform in zee moeten worden geïnstalleerd. Om de geproduceerde waterstof naar de vaste wal te verpompen kan volgens de minister gebruik worden gemaakt van bestaande leidinginfrastructuur. Voordat met de waterstofproductie op grote schaal wordt gestart, zal eerst een pilotproject worden uitgevoerd. Hierbij wordt 50 tot 100 MW omgezet in waterstof. Later dit jaar zal hierover een beslissing genomen worden.

Waterstofnetwerk
Volgens het Ministerie van Klimaat en Energie is Gasunie de aangewezen partij om een waterstofnetwerk in de Nederlandse sector van de Noordzee aan te leggen. Ditzelfde geldt voor het waterstofnetwerk aan land. Met dit laatste is Gasunie eind juni vorig jaar al gestart. Dit nationale netwerk, dat voor een groot deel zal bestaant uit reeds bestaande pijpleidinginfrastructuur, gaat de belangrijkste Nederlandse havens en industriegebieden met elkaar verbinden. Ook komen er koppelingen met industriegebieden in België en Duitsland. Mogelijk dat op termijn nog meer offshore opgewekte windenergie wordt omgezet in waterstof. Nederland is van plan om in 2050 circa 70 GW aan windenergie te produceren. Hiervan moet in 2040 al 50 GW zijn gerealiseerd.

Afb.1: Net nationaal waterstofnetwerk van Gasunie. (Afb. Gasunie)

Afb.2: Kaart met de locatie van het nog aan te leggen windpark Ten Noorden van de Waddeneilanden. (Afb.RVO)