28 februari 2022
Zr.Ms. Rotterdam blijft beschikbaar voor NATO

Het amfibisch transportvaartuig Zr.Ms. Rotterdam L800, onlangs  nog deel uitmakend van het Standard NATO Maritime Group 1 (SNMG1) (zie bericht 10 januari 2022), blijft na in dit vlootverband te zijn afgelost door het fregat Zr.Ms. Van Amstel F831, beschikbaar voor de NATO. Dit heeft minister van Defensie Kasja Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Aanleiding hiervoor is dat Nederland vanwege de oplopende spanningen rond de Oekraïne heeft toegezegd extra eenheden beschikbaar te stellen aan het bondgenootschap. Naast het amfibisch transportschip Rotterdam met landingsvaartuigen en helikopters betreft dit ook twee F-35 jachtvliegtuigen. Met dit besluit kan het Nederlandse marineschip worden ingezet voor de zogeheten Initial Follow-on Forces Group (IFFG) van de NATO Response Force (NRF). Verder heeft de defensieminister bekend gemaakt dat naast de Van Amstel ook medische capaciteit, een duikteam van de Explosieven Opruimings Dienst en een onderzeeboot beschikbaar worden gesteld aan de NATO.