Foto: Damen ©

28 december 2023
Nieuwe schepen voor Koninklijke Marine

Het Ministerie Van Defensie wil twee speciale schepen aanschaffen om op de Noordzee verdachte situaties te kunnen onderzoeken. Het kan dan onder andere gaan om activiteiten als spionage en sabotage door Russische schepen. Deze blijken de afgelopen tijd veel belangstelling te hebben voor de ligging van olie-/gasleidingen, energiekabels en dataverbindingen in de Nederlandse sector van de Noordzee. Voor de nieuwe schepen wordt gedacht aan zogeheten fast crew suppliers, zoals die door Damen worden ontworpen en gebouwd (foto). Hiervoor worden deze schepen dan uitgerust met sensoren en onderwaterapparatuur. Indien nodig kunnen zij ook worden ingezet om de slagkracht van de marine te verhogen. Op het werkdek worden dan containers met lanceerinstallaties voor raketten opgesteld. Op termijn zouden de nieuwe schepen zelfs onbemand moeten kunnen opereren.