27 februari 2022
Vissers vangen oude explosieven

Na de serie zware stormen van de afgelopen weken maakten diverse vissers melding van explosieven in hun vangst. Eén van de eersten was schipper Simon Koorn van de boomkorkotter Hendrik Petronella HD-4 (foto). In twee dagen tijd werden door zijn bemanning een zware Engelse vliegtuigbom en een zwaar beschadigde contactmijn naar boven gehaald. De mijn werd weer overboord gezet en de positie ervan werd doorgegeven aan de autoriteiten. De ruim één meter hoge bom werd wel aan wal gebracht. Deze had geen ontsteking meer, maar bevatte nog wel 147 kilo TNT. Het explosief zou later door de Explosieven Opruimings Dienst (EOD) van Defensie op een veilige locatie tot ontploffing worden gebracht.