27 november 2020
Acta Marine heeft wind mee


De Helderse werkboten rederij Acta Marine spelen niet alleen een belangrijke rol in de baggersector, maar ook in de offshore windenergiesector blaast men ondertussen al een behoorlijke partijtje mee. En dan met name bij de aanleg en ingebruikstelling van windparken, waaronder voor de Zeeuwse kust de parken Borssele 1 en 2 die deze week in gebruik worden gesteld. Bij dit project zijn maar liefst zes werkboten van Acta Marine betrokken geweest. Dit zijn de grote offshoresupportvaartuigen Acta Orion en Acta Centaurus, de multicats Coastal Challenger en Coastal Chariot en de zogeheten crew transfer vessels Offshore Phantom en Offshore Wandelaar. De Coastal Chariot is onlangs nog even in Den Helder geweest.