26 mei 2023
Matador 3 gaat platformen uit zee halen

De grote drijvende bok Matador 3 is woensdagavond aan de tros van de sleper Dian Kingdom uit onze haven vertrokken, met als reisdoel het L7 blok even ten noordwesten van Den Helder. Daar gaat de bok in opdracht van TotalEnergies EP Nederland een groot platformontmantelingsproject uitvoeren. In totaal moeten tien oude platformen, samen goed voor 17.000 ton aan materiaal, uit zee worden verwijderd. De afzonderlijke platformdelen worden door de Matador 3 opgepakt en naar Den Helder gebracht. Daar worden ze op de aan de Nieuwediepkade afgemeerde transportponton UR 98 gezet. Als de ponton vol is, wordt deze naar de platformontmantelingsbasis van AF Offshore Decom in de Noorse plaats Vats gesleept. AF Offshore Decom is hoofdaannemer voor het verwijderen en recyclen van de oude platformen uit het L7 blok. Uit de gasvelden in dit blok is circa veertig jaar gas geproduceerd. In totaal heeft dit uit 15 productieputten 21 miljard kubieke meter gas opgeleverd. In 2017 is de gasproductie gestaakt (zie bericht 23 mei 2023).