24 juni 2021
Elektrificatiewerk op Nieuwediepkade

Op een afgeschermde locatie op de Nieuwediepkade wordt deze week gewerkt aan de verschillende units die nodig zijn voor de elektrificatie van het Ameland Westgat gasproductiecomplex. Vanaf medio jaren tachtig wordt vlak voor de kust van dit waddeneiland uit zee gas geproduceerd. Een klein deel van dit gas wordt nu nog gebruikt voor de opwekking van elektriciteit voor de platformen. Vanaf eind dit jaar gaat hierin verandering komen met de aanleg van een elektriciteitskabel vanaf het eiland naar het platformcomplex. De elektrificatie van het platformcomplex zal de uitstoot van CO2 aanzienlijk reduceren.