Afb.: Amazon ©

24 maart 2023

Eerste zeewierboerderij in windpark voor de kust
Door Paul Schaap

Met financiële steun van multinational Amazon kan in een windpark voor de Nederlandse kust worden begonnen aan de aanleg van de allereerste zeewierboerderij ter wereld. Het werk wordt door Van Oord uitgevoerd.

Dit najaar al gaat Van Oord van start met de aanleg van de 10 hectare grote North Sea Farm 1. De bedoeling is dat hier in het voorjaar van 2024 voor het eerst zeewier wordt geoogst, met een geschatte opbrengst van 6.000 kilo. Het project wordt onder de vlag van het samenwerkingsverband North Sea Farmers (NSF) uitgevoerd en het is met name bedoeld om de toe te passen teeltmethoden te testen en waar nodig te verbeteren. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht in welke mate met de zeewierteelt schadelijke broeikasgassen kunnen worden gereduceerd. De non-profit organisatie NSF schat dat er vanaf 2040, als alle beschikbare ruimte in de Europese windparken op zee (in totaal zo’n 1 miljoen hectare) voor de zeewierteelt zouden worden gebruikt, jaarlijks miljoenen tonnen CO2 kunnen worden afgevangen. Amazon stelt nu 1,5 miljoen euro beschikbaar om de allereerste zeewierboerderij voor de Nederlandse kust te kunnen realiseren. Zeewier kan onder meer gebruikt worden voor de productie van kleding en voedings- en verpakkingsmiddelen.