24 december 2021
Weer baggerwerk in marinehaven

Om de marinehaven op de vereiste diepte te houden, wordt er alweer enige tijd druk gebaggerd. Net zoals eerder dit jaar wordt dit werk uitgevoerd met de duwboot Harmke en de 63 meter lange hopperbak KB1649 van Beens Dredging uit Schagen. De KB1649 is van een zuiginstallatie voorzien. Beens heeft voor voornoemd baggerwerk met het Rijksvastgoedbedrijf een contract  met een looptijd van tien jaar gesloten. Het opgebaggerde slib wordt gestort op het Marsdiep, waar het eerder ook vandaan is gekomen (zie bericht 26 februari 2021).